Ex-tech Group offers the world`s smallest Ex-certified wireless sensorsolution for real time monitoring, predictive maintenance and operational efficiency in hazardous areas.

blank

Ole Petter Novsett kommer fra norske Disruptive Technologies. Verdensledende utvikler og produsent av trådløse minisensorer; nå ex-sertifisert av Ex-tech Group.

I tett partnerskap med Disruptive Technologies
Etter avtale med Disruptive Technologies har Ex-tech Group enerett på denne teknologien for Ex sone. Ex-tech Group i samarbeid med Disruptive Technologies, DNV GL og Innovasjon Norge har gjennom et felles prosjekt sertifisert og fått godkjent sensorene for Ex-sone/Soner for tennkilder.

Ole Petter har som salgsdirektør i Disruptive Technologies vært medvirkende til den positive utviklingen selskapet har. Nå planlegger selskapet å gå på børs og skal satse enda sterkere og tydeligere på Smarte Bygg og Real Estate spesielt rettet mot de store markedene i USA og UK.

Ny vertikal for digitalisering
I Ex-tech Group vil Ole Petter lede og bygge opp en ny vertikal inn mot industrien – Hydrogen, Sol/Batteri, Farmasi og ikke minst Olje & Gass – på land og til havs. Partnerskapet mellom Ex-tech Group og Disruptive Technologies startet i andre halvår 2020. Vi har sammen med ledelse og nøkkelansatte utviklet og klargjort sensorene for ex-sertifisering på rekordtid. De første installasjonene i ex-miljø er på plass blant annet hos IVAR. Etter lanseringen 21 januar i år er det et stort antall aktører som vurderer og er i prosess for å ta i bruk denne teknologien. Ved full anvendelse av denne teknologien vil selskapene spare store vedlikeholds og inspeksjonskostnader.

Ole Petter tar med seg både kunnskap og gode relasjoner videre fra Disruptive Technologies og vil sammen med Ex-tech Group sine eksisterende og nye kunder levere ende-til-ende digitale løsninger. Dette skal gi våre klienter tryggere installasjoner, reduserte kostnader, lavere bruk av mannskap til inspeksjon og vedlikehold – og forutse og unngå farlige og eksplosive hendelser.

Komplett og digital portefølje til våre kunder og partnere

Vi er på vei inn i en ny digital æra. Dette vil sette fart på vår satsning inn mot nye markeder og nye inntektsstrømmer – samt gi oss en enda større og mer relevant portefølje og tilbud til kunder og partnere.