Ex-tech Group en norsk eid global leverandør av Ex-løsninger og kompetanse for å forhindre eksplosjoner innenfor Industri, Olje&Gass, Hydrogen, og Farmasi.  Ex-tech utvikler, produserer og leverer sin egen portefølje til kunder og partnere over hele verden.

Selskapet har det siste året gått gjennom større endringer i ledelse og nøkkelressurser. For å komplettere ledelse og satsing så har vi fått om bord to veldig solide ressurser som vil skape ytterligere trykk og vekst i selskapet», sier Gunnstein Austigard, største eier i Futurum Utvikling og styreleder i selskapet.

Erik Saestad og Stig Christiansen ble enstemmig valgt inn som nye styremedlemmer i Ex-tech Group under Generalforsamlingen sist uke. Et styre nå bestående av største eier og styreleder Gunnstein Austigard fra Futurum Utvikling, Ingulf Egeland, grunder, CTO og medeier samt nå Erik Saestad og Stig Christiansen.

Erik Saestad, i dag Vice President i Oceaneering og med nærmere 30 år i Olje og Gass bransjen. Med tidligere teknisk bakgrunn og lang kommersiell og internasjonal erfaring. Han vil tilføre Ex-tech Group både ny kunnskap og åpne opp muligheter regionalt og internasjonalt. Erik er i dag også i styret i Norsk Olje og Gass.

Stig Christiansen som de siste årene kanskje er best kjent for å ha stått i ledtog for å bringe Viking Fotball til nye høyder med bravur. Stig har for øvrig mer enn 25 års erfaring fra forskjellige selskaper og roller innen olje og gass. Med hans forretning og industri bakgrunn vil Stig bli en viktig bidragsyter i årene fremover.   blank