Ex blank–    er akronymet som gir deg trygghet på at man forhindrer eksplosjoner i eksplosjonsfarlige områder. Eksplosjonsfarlige områder forårsakes av brennbare gasser, væsker eller støv. 17 november stiller myndighets organene og  de som arbeider med Ex standardiseringen og regelverk for å informere og debattere viktige temaer og utfordringer innenfor Ex. Vår egen Ingulf Egeland, som har jobbet med Ex i over 40, og er formann i NEK 31 som er den norske normkomiteen for utsyr og installasjoner i Ex områder. På Ex-konferansen som du nå kan delta på Webinar vil man ta for seg nye standarder, oppdateringer og tolkninger relatert til eksplosjons farlige områder

Les mer om konferansen på deres hjemmesider www.nek.no